Trong số những sản phẩm bàn nhựa cho bé mẫu giáo thì bàn nhựa là lụa chọn hàng đầu của lớp mầm vì bàn nhẹ, lại rất bền, mặt bàn được là từ nhựa pv đảm bảo độ dẻo và bóng, chính vì vậy chiếc bàn rất dễ vệ sinh vì mặt bàn nhẵ bóng.